Miss Sonnet*

 
osetih vino
vlažnom kožom žena rastvoren
negde iznad tople boje dodira
 
Ksifijas je zaljubljen! - hihotaše
se Dušica kao da sam šaman bludi
 
istina je da sam nekada voleo trag
iskonog sjaja požude na usnama Prve
 
bila je Miss Sonnet naše male škole
najlepša u razredu arhivara ćudi
 
nemogućeg ljubavnog žara