Algebra slasti*

 
sva uzdrhtala od čuda
sasvim sama u sebi
podaje se toploj moći
 
panlogičke množine sveta
hipnozom apsolutne suštine
 
gde sadržavaju se jednine
neobuzdanih ljubavnih vrela
 
Ksifias ne zna za bolje! - žamori
iza kamere izvesno važna
 
zagledana u ples lažnih tela