Interview: Žarko Milenić (Zlatko Kerenec)

 

 

             Interview: Žarko Milenić

             Razgovarao: Zlatko Kerenec

                        

Ne događa se, na žalost, baš često dolazak novih fanova u SF klub GAIA. Pogotovu su rijetki oni "stariji", a najrjeđi su oni koji se bave aktivno i nekom od djelatnosti vezanom za žanr. No kad se to u rijetkim slučajevima i dogodi, najmanje što se može učiniti je predstavljanje, Dakle, naš novi poznanik je Žarko Milenić, rođen 1961. god u Brčkom. Završio je višu ekonomsku školu. Već par godina živi u Slavoniji, a odnedavno i u Osijeku.

 

 

VIA GALACTICA: Otkad vas privlači fantastika i kako ste saznali za klub?

MILENIĆ: Počeci sežu iz perioda osnovne škole s časopisima "Galaksija" i "Politikin zabavnik" i SF pričama objavljenima u njima. Nastavlja se i produbljuje pojavom prvih specijaliziranih SF časopisa "SIRIUS" i "Andromeda", čiji me je natječaj i potakao da napišem svoju prvu fantastičnu priču i te '76. god. osnujem u Brčkom SF klub "Mladi fantasti" i pokrenem fanzin. Za GEU sam saznao još '84. god. kad sam prisustvovao ponekom sastanku, a za novopokrenuti klub sam saznao tek na prošlogodišnjem SFerakonu.

VIA GALACTICA: Koji vas vidovi fantastike najviše zanimaju?

MILENIĆ: Većina fantastike, gotovo sve, osim tvrdog SF-a, a od autora Bradbury, Sheckley, Lem, Clarke, braća Strugacki, Kurt Vonnegut te Gordon R. Dickson.

VIA GALACTICA: Od kada se aktivnije bavite pisanjem, te što ste objavili i gdje?

MILENIĆ: Aktivnije počinjem '77. godine kad, osim početničkih SF priča, proširujem pisanje i s kritikama, feljtonima, humoreskama i dramskim tekstovima od čega su mi objavljene dvije kraće priče u u "SIRIUSU" i to "Kolekcionari" u broju 66. i "Lampa" u broju 68. Osamdesetih proširujem interesiranje i na ostale oblike književnog izražavanja. Osamdeset sedme mi izlazi prva zbirka pjesama od kojih jedna ima SF motiv, a '89. godine izlazi mi i druga knjiga kao zbirka fantastičnih priča, te konačno '95. godine i prvi kraći roman "Pojela ih kiša".

VIA GALACTICA: Recite nam malo više o njemu.

MILENIĆ: Kako rekoh, to je kraći roman, klasične fantastične književnosti u kojem fantastično služi kao okvir u kojem se, ustvari, zrcali kritika provincijskog života, ustvari provincijalizma kao pojma i to kroz prizmu osobne afirmacije i društvene verifikacije umjetnički nastrojenog pojednica. Fantastično se očituje kroz bajkovite patuljke te transformacije ljudi u životinje na samom kraju.

VIA GALACTICA: Recite nam malo o promociji knjige.

MILENIĆ: Promocija je bila 23. svibnja u Gradskoj knjižnici u Osijeku, u organizaciji Matice hrvatske, ogranak Osijek. O knjizi su govorili književnik Ivan Pandžić iz Zagreba i Kristina Peternai, kroatistica iz Osijeka, a odlomke je čitala glumica HNK Osijek Jasna Odovčić. Zadovoljan sam brojem posjetitelja i tokom same promocije te prisutnošću HRT-a i "Glasa Slavonije".

VIA GALACTICA: Što mislite o domaćem izdavaštvu?

MILENIĆ: Situacija u domaćem izdavaštvu je kritična. Izdavači nisu naklonjeni niti fantastičnom niti prozi, a pogotovu ne mlađim, nedovoljno afirmiranim piscima. Da bi se objavljivalo mora se tražiti sponzore što nije nimalo lako ni zahvalno. A kad se i objavi teško se prodaje zbog slabe kupovne moći i neadekvatne reklamne kampanje te slabe distributivne mreže.

VIA GALACTICA: Književni planovi za budućnost?

MILENIĆ: Tu prije svega spada ponuda izdavačima već dovršenog kraćeg romana-bajke za mladež "Čarobnjakov učenik" te završetak započetog SF romana, ovaj put malo dužeg pod radnim naslovom "Zaboravljeni planet", kao i rad na ostalim književnim, dramskim i publicističkim projektima.

VIA GALACTICA: Savjet onima koji tek započinju tim koracima?

MILENIĆ: E, tu bih citirao Arthura Clarkea koji kaže da treba čitati knjigu dnevno te obratiti puno pažnje na biografije pisaca koje puno toga govore i o pisanju i o objavljivanju, a i daju podstrek. Treba uz to stalno pisati i stalno nuditi za objavljivanje. Skraćeno rečeno: puno rada, upornosti i strpljivosti.

VIA GALACTICA: Zahvaljujemo na intervjuu i želimo uspjeh u književnim planovima.

MILENIĆ: Nema na čemu, zahvaljujem na pozivu i, da odam tajnu, ovo mi je prvi interview.

                  

 

 

 

      Via Galactica br. 6, 1997, Osijek