Chronossino® cercles*

 
šta bih da sam stvaran
šta bih stvarno
šta bih mogao da postanem
 
između svetih stvari
udružen sa bićima svetim
 
možda slavan
možda nagrađeni pronalazač
 
pretpostavljene samoobnovive milisekinde
treptave kružnice Vremena
 
svemir ljubavi iskonog semena