springLiv°F*

 
njišemo se kao da smo od fotona
jedno u drugom proleće sjaja
iscureli negde iz kvantnih okeana
 
prolazne ćudi Vremena
sasvim izvesnih kronosino titraja
 
znam da su usne na usnama
znam da je koža na koži
 
poljubac
zagrljaj
 
imenâ suprotnih beskraja