Eternalfirst*

 
negde iznutra
negde između okeana i neba
prvi dan Vremena
 
sećam se plime svetlosti
prisećam kretanja usana
 
kada reče mi toplo ime
sna: ono što dolazi nije Ja
 
VizantOr* je filoforma! - zov
joj od saglasja ljubavi
 
šestog dana Semena