Pulchra*


o pulchra puella! — beautiful
young Earth girl
sa tobom sam žar verovatnoće

oslobođenje bleska tople vedrine
nešto između požude i plamička

punine — neko saglasja slatkih fluida
što omirisa prvo sveto rajsko voće

sve zarad kronosina moći puti
dalekog klana arhivara suštine

Ljubav što mirom svetova sluti

§