omegA++*

 
izrekao sam jeres govoreći o
mestu složene reči usred
vizantijski plave rečenice razuma
 
Ksifijase ti si svemirac! - povika
Ona iz šoljice prvog jutarnjeg čaja
 
shatam da me ne shvataju
domoroci bez matematike časti
 
ne shvatam zašto toplo ime Zemlje
žele da pomešaju sa smrću
 
bankari žudni planetarne vlasti