Ixies*

 
sav je od toplih fluida
čitav jedan dan u telu što nije
ništa klanu istraživača
 
napisaću knjigu od slutnji
gde panlogička hipnoza
 
ne proizvodi strast
ne uzroči ljubomoru
 
zaboravio si Taru? - čuva
me od trača i plača
 
beskrajno ime bez stida