Diva*

 
obično sam bez dobroga naslova
najčešće glavu lomim oko prve rečenice
jednostavno nikako da krene
 
VizantOr* je vanzemaljac! - pevuši
svoju vlažnu tajnu šest metara
 
iznad plavkastih nadahnuća
ispod crvenkastih oblačaka
 
panlogički Parižanin
gotovo kao najlepši Francuz
 
živim od riba i mačaka