Šamananđeo*

 
drugog nekog imena
ovaj sam Grad
davno pao na proleće bola
 
arhivar nemogućeg
arhivar nepostojećeg
 
iz Mirastralija galaksije
sa planete Zelena Bara
 
sve zarad oslobađanja ljubavi
što ljubav poezijom ljubi
 
mir svetova dušom što stvara
 
♥♥♥