HadvaO*

 
osetih sunce
osetih more
osetih pesak
 
nikada lepši nisam bio
nikada pametniji arhivar
 
vlažne suštine strasti
toplih svetova slasti
 
zovu me Ksifias
bojažljivo odveć Gladius
 
VizantOr* biohemije časti
 
♦♦♦