Ja sam ipak da se volimo


Ima li na Veneri dobrih riba? - prvo
je pitanje svakog mladog astronoma
zato što je boginju videti izbliza
odviše velika čast da bi se mogli
pamtiti prvi poljupci posle pravih
ljubavnih kriza