CXI*

 
započeti negde nešto
ne prestati postojati
biti jestvo Dana
 
zato što život oseća sjaj
negde iz svetlosti duše
 
svetošću ljubavi svetova
navikom sveoblične nežnosti
 
zovem se po Tebi
ištem suštinu lepote
 
Vremena beskraj