Stringwriter*

 
nema slučajnosti
ne postoji žurba elementarne Jednine
materija nije od mašte Stvaraoca
 
ono malo duha je unutar Suštine
tamo gde se zvuci tame sećaju prvog
 
kruga ljubavi
hronosina istine
 
VizantOr* svira iste reči! - traži
mi saglasja jave u stravi
 
zato što sam žamor rime bez naravi
 
§