Iksonizacija XIX-LXI*


Sadržaj ima svoj početak
zato što bez Prvog ne može da bude
ni Poslednjeg

svaki Početak ima svoj sadržaj
negde između Aristotela i Huserla

nešto kao apstraktna analiza polja φ
misleće materije toplog kvanta Vremena

VizantOr* bi da me poljubi! - traži
mi hiljadu evra samo za milisekundu

onoga što jedino klanu arhivara važi