111x7*

 
čaj je strava! - posle sedamsto sedamdeset
sedam sati više matematike hronosina
čaj od plavih trava
 
računam na novu živost dalekih arhivara
radujem se već njihovim prevodima
 
recepata pariskih travara
kataloga sarajevskih kolekcioanara vedrina
 
formula beogradskih belih vračara
rariteta zagrebačkih izučavaoca umjetnina
 
apstrakcija evropskih filozofa prava